HUDEBNÍ TÁBOR 3

(s pokladem a vystoupením)

již nelze přihlásit

Tak tohle bude pořádně našlápnutý příměstský tábor, při kterém se děti nudit opravdu nebudou. 🙂

Spojili jsme totiž dvě úspěšná táborová témata: hudební tábor s pátečním vystoupením a celotýdenní hledání pokladu!

 

31. července – 4. srpna 2023

Jak to bude vypadat? Děti se po celý týden budou připravovat na vystoupení – budou mít umělecky volnou ruku, možná vzniknou noví hudební sólisti (hudebníci, zpěváci), možná vznikne duo, trio, či kapela, možná vznikne taneční company, sbor či audiovizuální produkce. Uvidíme.. Kreativita dětí nezná mezí a našim úkolem je podpořit je a pomoci jim k dosažení výsledku.

Současně bude probíhat celotáborová hra: hledání pokladu! Na každý den je připraveno několik úkolů (hudebních i nehudebních, individuálních i týmových), za jejichž plnění budou děti sbírat indicie, které je povedou k nalezení pokladu.

Co myslíte, podaří se jim poklad najít? 🙂


 

Tábor má tři turnusy:

Tento: 31. červenec – 4. srpen 2023 (ZŠ Métis, Praha 9) – již nelze přihlásit

A další: 10. – 14. červenec 2023 (CVČ Botič, Praha 2) – již nelze přihlásit

A další: 17. – 21. červenec 2023 (CVČ Botič, Praha 2) – poslední volná místa

Zvažujete-li přihlášení na více turnusů, nemusíte mít obavy – na všechny turnusy jsou vymyšleny jiné aktivity, které provází hledání indicií a při přípravě na vystoupení si děti mohou vyzkoušet o to více možností (hudebních nástrojů, uskupení apod.)

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • 8:45 – 9:15 příchod dětí a volná zábava
 • 9:15 – 10:00 program
 • 10:00 – 10:30 dopolední svačina
 • 10:30 – 12:30 program
 • 12:30 – 13:30 oběd a poobědový relax
 • 13:30 – 15:30 program
 • 15:30 – 16:00 odpolední svačina
 • 16:00 – 16:30 volná zábava a odchod dětí

Časový harmonogram mezi 9:15 – 16:00 může být dle potřeb změněn.

Cena zahrnuje:

 • pronájem prostor
 • hudební lektorování
 • strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina
  • svačinky budou formou snacku: sezónní ovoce a zelenina, müsli tyčinky, kukuřičné křupky, jogurt, apod. Je možné přinést také svačinu vlastní
 • pitný režim po celý den
 • veškeré pomůcky, vybavení a materiál
 • vstup na výlet, pokud je placené vstupné součástí programu
 • úrazové pojištění
 • dárek

Minimálně: 10 dětí

Maximálne: 25 dětí

Téma tábora je utvořeno tak, aby vyhovovalo dětem od 6 do 15 let. Doporučujeme tábor předškolákům i deváťákům. :) Hudba sbližuje různé věkové kategorie.

Konkrétní aktivity budeme volit dle dětí, z velké části budou program tvořit samy děti. Kreativita bude v plném proudu. Určitě se děti mají na co těšit!

Mohu přihlásit více dětí najednou? Ano. V rámci jedné přihlášky můžete přihlásit až tři děti. Přihláška vás následně přesměruje do košíku. Pokud budete chtít vyplnit další přihlášku/přihlášky, můžete tak učinit znovu a pak odeslat jako jednu objednávku.

Mohu přihlásit své dítě na více táborů? Ano. Letos jsme pro vaše děti připravili dva tábory. Pokud vás tedy zajímá i náš druhý tábor, jednoduše na jeho stránce vyplňte přihlášku. Opět platí, že všechny přihlášky můžete odeslat v jedné objednávce.

 • Zákonný zástupce
  • Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti. Pouze zákonný zástupce může za zájemce o tábor (dítě) jednat – přihlásit, odhlásit, předat dítě, vyzvednout dítě, apod.
 • Osoba zastupující zákonného zástupce
  • Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči pořadateli (Hravá Hudebka, Vladimíra Křenková) na jinou osobu (např. rodinný příslušník, chůva, apod.), musí tento projev vůle učinit písemně. Tento dokument musí obsahovat jasné označení zastupované osoby, kontaktní údaje na zastupující osobu, místo a datum sepsání dokumentu a vlastnoruční podpis.
 • Foto, video, audio
  • Pořadatel (Hravá Hudebka, Vladimíra Křenková) si vyhrazuje právo využít fotografie, video a audio nahrávky k dalším, převážně propagačním, účelům.
 • Potřebné dokumenty
  • Pro účast na táborovém turnusu je nutné vyplnění a odevzdání těchto dokumentů:
   • Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte
   • Souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamu
 • Storno podmínky
  • Při zrušení přihlášky nebo při nedodání potřebných dokumentů kvůli kterým nemůže být zájemce o kurz přijat si pořadatel (Hravá Hudebka, Vladimíra Křenková) vyhrazuje právo na storno poplatek z celkové částky.
   • Zrušení přihlášky 30 – 14 dní před termínem plánovaného zahájení vracíme 50% uhrazené částky
   • Zrušení přihlášky 14 – 1 den před termínem plánovaného zahájení uhrazenou částku nevracíme.
   • V případě zrušení přihlášky a zajištění náhradníka ze strany zájemce o táborový turnus, který uhradí celou částku za kurz, je možnost přihlášku zrušit bez storno poplatku.
   • Neúčast zájemce na táborovém turnusu nebo jeho části kvůli nemoci, na vlastní žádost nebo kvůli vyhoštění zájemce z důvodu porušení tohoto řádu: uhrazenou částku, která již byla zahrnuta do táborového rozpočtu, nevracíme.
   • Pokud dojde ke zrušení táborového turnusu ze strany pořadatele, vrátíme vám 100% uhrazené částky zpět na bankovní účet, a to do 30 dnů od oznámení této informace přihlášeným účastníkům, resp. jejich zástupcům. 
 • Další informace
  • Pořadatel v žádném případě neručí za věci, které s sebou účastník táborového turnusu přinese a v prostorách konání táborového turnusu odloží. Obzvláště doporučujeme nedávat účastníkovi – dítěti – žádné cennosti jako např. šperky z drahého kovu, fotoaparát, elektroniku, tablet, apod. Každý účastník za tyto věci ručí sám, případně za ně ručí zákonný zástupce.
  • Za případné škody na majetku způsobené účastníkem zodpovídá sám účastník nebo jeho zákonný zástupce a částku za škodu hradí v odpovídající výši.
  • Účastí v kurzu vyjadřuje účastník (a jeho zákonný zástupce) souhlas s tím, že bude respektovat pravidla uvedená v tomto řádu a pokyny lektora, bude se řídit jeho instrukcemi a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh kurzu.
  • Každý účastník je v průběhu kurzu povinen zejména:
   • dodržovat všechny pokyny lektora
   • nenarušovat průběh kurzu hlukem nevhodným chováním
   • nevyrušovat ostatní účastníky
   • chovat se k lektorovi a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování
   • počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví lektora či třetích osob
   • dodržovat bezpečnostní a požární předpisy platné pro budovu, v níž se táborový turnus pořádá
   • nevnášet do prostor, kde se táborový turnus koná, alkohol, drogy či jiné návykové látky, nekonzumovat během konání kurzu v jakékoliv podobě tyto látky ani nebýt pod jejich vlivem v průběhu konání

Pro přijetí dítěte na tábor budeme od vás potřebovat vyplněné tyto dokumenty:

MÍSTO KONÁNÍ
Základní škola Métis
Pod Balkánem 599, Praha 9 – Vysočany
Kontaktní osoba
Vlaďka Křenková
+420 774 964 331
info@hravahudebka.cz
ONLINE PŘIHLÁŠKA

No available seats